meest recente publicatie

Publicaties

volg ons op:


Bij interessante waarnemingen worden uitgebreide onderzoeksrapporten opgemaakt. De rapporten bieden een volledig overzicht van de melding en het daaropvolgende onderzoek met de mogelijke verklaringen.  In sommige gevallen worden wat meer beknopte rapporten opgesteld.  Bij alle rapporten is de persoonlijke informatie van de getuigen weggelaten.


Eén keer per jaar stellen we een jaarverslag op. Hierin staan alle binnengekomen meldingen, statistieken per maand en per provincie, onze publicaties in de media, enz.


Los van de onderzoeksrapporten en het jaarverslag publiceert het meldpunt monografieën over het UFO-fenomeen in het algemeen.


Al onze publicaties worden in PDF-formaat via mail verstuurd naar de emailadressen die opgenomen zijn in onze verzendlijst. Deze verzendlijst bestaat uit een lijst van geïnteresseerden, onderzoekers en organisaties. Zij ontvangen elke nieuwe publicatie automatisch. Het volstaat een mail te zenden naar info@ufomeldpunt.be met de vraag toegevoegd te worden aan de verzendlijst. Indien u zich wil uitschrijven en de publicaties niet langer wenst te ontvangen, volstaat het ons hierover een korte mail sturen. Uw e-mailadres wordt dan onmiddellijk uit ons bestand verwijderd.Op deze pagina's - die bereikbaar zijn via het bovenstaande menu - bieden we u een overzicht van al onze reeds bestaande publicaties in PDF-formaat. Door te klikken op de bij het document horende link, kan u een PDF van de betreffende publicatie downloaden.


Meest recente publicatie

Het aantal UFO-meldingen is in 2018 met 33% gestegen in vergelijking met 2017. We zagen door de goeie weersomstandigheden een sterke stijging van het aantal meldingen in de zomermaanden en vroege herfst. Naast een uitgebreid overzicht van alle foto- en videogevallen werden in dit 64 blz. tellende jaarverslag ook een aantal markante waarnemingen tegen het licht gehouden.


(74 MB)


Copyright © 2007 - 2019 Belgisch UFO-meldpunt  Alle rechten voorbehouden