meldingsformulierUFO melden

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ja
neen
 
 

Door dit meldingsformulier te verzenden geeft u te kennen akkoord te gaan met ons privacybeleid.

volg ons op:

* Uw persoonlijke gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden medegedeeld, noch voluit weergegeven in onze publicaties.

De richting waarin het verschijnsel zich bevond kan eenvoudig worden bepaald door via Google Maps, Bing Maps, of OpenStreetMap eerst de waarnemingsplaats op te zoeken. U kan daarbij inzoomen op details zoals gebouwen, straten of andere elementen in het landschap, die kunnen helpen bij het bepalen van de kijkrichting bij het begin en bij het einde van de waarneming.

= richting bij begin van de waarneming >>  noordoost


= richting bij einde van de waarneming >>   zuidoost

Met de grootte wordt hier niet de werkelijke grootte bedoeld maar het deel van de hemel dat - vanuit uw gezichtspunt - door het verschijnsel werd ingenomen. Dit kan door ons worden bepaald als u de grootte van het fenomeen vergelijkt met de grootte van bekende objecten aan de hemel (bv. zo groot als een zwakke ster, 1/3 van de maan, 2x zo groot als de maan, enz..). U dient zich dus voor te stellen hoe het verschijnsel zich zou verhouden tot de sterren of de maan wanneer u deze in gedachten naast het verschijnsel zou plaatsen. Dat kan ook voor waarnemingen die overdag plaatsvonden.De hoogte waarop een luchtverschijnsel zich voordoet kan bepaald worden aan de hand van de kijkhoek tussen de horizon en het verschijnsel.


0° is daarbij de minimum hoogte (de horizon), 90° de maximum hoogte (recht boven u).


[Nota: De diameter van zon en maan aan de hemel bedraagt slechts 0,5°. Een hoek van 5° komt dus overeen met 10 boven elkaar geplaatste manen!]


Kies onderaan de hoek waaronder het verschijnsel zichtbaar was bij begin en einde van de waarneming.

Beeldmateriaal


Foto's, video's (het is belangrijk dat u ons de originele opname(n) bezorgt en dat u geen aanduidingen op de foto's aanbrengt) en schetsen van het verschijnsel kunnen veel verduidelijken. U kan deze opsturen naar info@ufomeldpunt.be. Gelieve uw naam en de waarnemingsdatum in dit schrijven te vermelden. Bestanden groter dan 10 MB kunnen verstuurd worden via de gratis website www.wetransfer.com.


[© copyright notice: Door het versturen van afbeeldingen en/of video's via mail geeft u het Belgisch UFO-meldpunt en CAELESTIA toestemming om het ontvangen materiaal te publiceren.]

Copyright © 2007 - 2021 Belgisch UFO-meldpunt  Alle rechten voorbehouden