publicaties


Bij interessante waarnemingen worden uitgebreide onderzoeksrapporten opgemaakt. De rapporten bieden een volledig overzicht van de melding en het daaropvolgende onderzoek met de mogelijke verklaringen.  In sommige gevallen worden wat meer beknopte rapporten opgesteld.  Bij alle rapporten is de persoonlijke informatie van de getuigen weggelaten.


Eén keer per jaar stellen we een jaarverslag op. Hierin staan alle binnengekomen meldingen, statistieken per maand en per provincie, onze publicaties in de media, enz.


Los van de onderzoeksrapporten en het jaarverslag publiceert het meldpunt monografieën over het UFO-fenomeen in het algemeen.


Al onze publicaties worden in PDF-formaat via mail verstuurd naar de emailadressen die opgenomen zijn in onze verzendlijst. Deze verzendlijst bestaat uit een lijst van geïnteresseerden, onderzoekers en organisaties. Zij ontvangen elke nieuwe publicatie automatisch. Het volstaat een mail te zenden naar info@ufomeldpunt.be met de vraag toegevoegd te worden aan de verzendlijst. Indien u zich wil uitschrijven en de publicaties niet langer wenst te ontvangen, volstaat het ons hierover een korte mail sturen. Uw e-mailadres wordt dan onmiddellijk uit ons bestand verwijderd.Op deze pagina's - die bereikbaar zijn via het bovenstaande menu - bieden we u een overzicht van al onze reeds bestaande publicaties in PDF-formaat. Door te klikken op de bij het document horende link, kan u een PDF van de betreffende publicatie downloaden.


Meest recente publicatie

Op 30 juni 2019 ontving het Belgisch UFO-meldpunt een opvallende melding. Een dame had ’s nachts, tijdens het schoonmaken van haar paardenstal te Lint, hoog in de lucht zes enorm grote, zwarte cirkels gezien. De cirkels vormden een formatie zoals de 6 van een dobbelsteen, met daarbuiten nog een tweetal van zulke cirkels. Medewerkers van het meldpunt interviewden de getuige op de plek waar ze het verschijnsel had gezien. Hun bevindingen zijn te vinden in dit onderzoeksrapport.


Auteurs: Wim VAN UTRECHT & Henk KALFSBEEK


(4,1 MB)

Copyright © 2007 - 2020 Belgisch UFO-meldpunt  Alle rechten voorbehouden