meest recente publicatie

Publicaties

volg ons op:


Bij interessante waarnemingen worden uitgebreide onderzoeksrapporten opgemaakt. De rapporten bieden een volledig overzicht van de melding en het daaropvolgende onderzoek met de mogelijke verklaringen.  In sommige gevallen worden wat meer beknopte rapporten opgesteld.  Bij alle rapporten is de persoonlijke informatie van de getuigen weggelaten.


Eén keer per jaar stellen we een jaarverslag op. Hierin staan alle binnengekomen meldingen, statistieken per maand en per provincie, onze publicaties in de media, enz.


Los van de onderzoeksrapporten en het jaarverslag publiceert het meldpunt monografieën over het UFO-fenomeen in het algemeen.


Al onze publicaties worden in PDF-formaat via mail verstuurd naar de emailadressen die opgenomen zijn in onze verzendlijst. Deze verzendlijst bestaat uit een lijst van geïnteresseerden, onderzoekers en organisaties. Zij ontvangen elke nieuwe publicatie automatisch. Het volstaat een mail te zenden naar info@ufomeldpunt.be met de vraag toegevoegd te worden aan de verzendlijst. Indien u zich wil uitschrijven en de publicaties niet langer wenst te ontvangen, volstaat het ons hierover een korte mail sturen. Uw e-mailadres wordt dan onmiddellijk uit ons bestand verwijderd.Op deze pagina's - die bereikbaar zijn via het bovenstaande menu - bieden we u een overzicht van al onze reeds bestaande publicaties in PDF-formaat. Door te klikken op de bij het document horende link, kan u een PDF van de betreffende publicatie downloaden.


Meest recente publicatie

13 jaar na haar oprichting noteert het Belgisch UFO-meldpunt een nieuw record: voor het eerst overstijgt het aantal UFO-meldingen dat in één jaar tijd ontvangen werd de kaap van 400. In dit meer dan 100 blz. tellend jaarverslag vindt u een overzicht van alle in 2020 gemelde waarnemingen. Naar jaarlijkse gewoonte is er extra aandacht voor de waarnemingen die met foto- en/of videomateriaal werden gestaafd en worden enkele markante gevallen in meer detail besproken.


Auteurs: Frederick DELAERE, Wim VAN UTRECHT & Henk KALFSBEEK


(44 MB)

Copyright © 2007 - 2021 Belgisch UFO-meldpunt  Alle rechten voorbehouden