meteorenMeteorenMeteoren zorgen regelmatig voor UFO-meldingen. Een meteoor is een kortstondig lichtspoor in de lucht dat men kan waarnemen wanneer stofdeeltjes of kleine stukjes gesteente (meteoroïden) de atmosfeer van de aarde binnendringen en door de wrijving oplichten. Slechts zelden valt een dergelijk gesteente ook op de aarde. In dat geval spreken we van een meteoriet. Soms gebeurt het ook dat een meteoor in stukken breekt.


Meteoren krijgen in de volksmond vaak de benaming "vallende ster", maar dit het verschijnsel heeft in werkelijkheid niets met sterren te maken.


Vooral de grotere exemplaren zorgen vaak voor opschudding onder de bevolking en worden als zeer vreemd ervaren.


Waarnemingen van meteoren zijn vaak kortstondig (maximum enkele seconden) en worden meestal in het donker waargenomen met uitzondering van de grotere exemplaren. Soms kan men één enkele meteoor waarnemen, maar men kan ook zwermen waarnemen (zoals bv. de Perseïden en de Leoniden).


Meteoren volgen meestal een rechtlijnige baan en maken meestal geen geluid. Toch zijn ook waarnemingen bekend waarbij de getuige een knal of een sissend geluid waarnam. De kleur van de meteoor kan variëren afhankelijk van zijn samenstelling.


Een waarneming van een meteoor eindigt meestal doordat de meteoor door gebouwen aan het zicht wordt onttrokken of gewoon uitdooft. Soms kan een meteoor ook in stukken uiteenspatten (zie de foto’s van de spectaculaire meteoor van 13-10-2009).


volg ons op:

Twee Foto's genomen van een uiteenvallende meteoride die op 13-10-2009 voor verschillende UFO-meldingen in België en Nederland heeft gezorgd. (© Robert Mikaelyan)

Copyright © 2007 - 2019 Belgisch UFO-meldpunt  Alle rechten voorbehouden