satellietenSatellietenEen satelliet of een kunstmaan is een door mensen gemaakt toestel dat in een baan rond een hemellichaam beweegt. De eerste satelliet werd op 4 oktober 1957 door de Sovjet-Unie in een baan rond de aarde gebracht en kreeg de naam Spoetnik 1.


Satellieten kunnen op twee manieren in een baan rond de aarde worden gebracht. Dit kan in een geostationaire baan (de satelliet hang daarbij op een vast punt t.o.v. de evenaar op een hoogte van ongeveer 35.000 km) of in een niet-geostationaire baan (hierbij beweegt de satelliet zich in een vaste, cirkel- of ellipsvormige baan rond de aarde). Het zijn vooral de satellieten die in een niet-geostationaire baan vliegen die voor UFO-meldingen zorgen.

Waarnemingen die veroorzaakt zijn door satellieten hebben meestal betrekking op een lichtpunt dat met een rechtlijnige beweging overvliegt aan de schijnbare snelheid van een passagiersvliegtuig. Satellieten volgen steeds deze rechtlijnige baan en kunnen geen bochten maken. Geluid wordt bij deze meldingen niet waargenomen.


Het licht dat de waarnemer ziet is het zonlicht dat gereflecteerd word op de satelliet. Wanneer deze dus tijdens de waarneming plots rond z'n as draait kan het zijn dat de kunstmaan t.o.v. de waarnemer het zonlicht niet langer terugkaatst en dat het lichtpunt plots lijkt te verdwijnen. De Iridium-communicatiesatellieten hebben bijvoorbeeld een eigenaardige vorm met drie gepolijste antennes. Af en toe weerspiegelt zo'n antenne zonlicht rechtstreeks naar de aarde. Voor een waarnemer lijkt dit een buitengewoon helder lichtpunt dat in enkele seconden tijd een aanzienlijke afstand aflegt. Enkele van de weerkaatsingen zijn zo helder dat ze zelfs overdag worden waargenomen, maar dit gebeurt zelden.


Naast satellieten is ook het ISS (International Space Station) vaak de oorzaak van verwarring. Bij het waarnemen van dit ruimtestation ziet men net zoals bij een satelliet een helder lichtpunt dat aan de schijnbare snelheid van een vliegtuig voorbij vliegt.


Als het exacte tijdstip en de locatie van de waarneming, alsook de richting en de hoek waaronder het lichtpunt werd waargenomen bekend zijn, kan men vrij eenvoudig controleren of er op dat moment vanaf die plaats een satelliet zichtbaar was. Via verschillende online databanken kan men alle routes van satellieten terugvinden.


ISS boven Antwerpen (22-10-2012) ©Walter Van den Eynde


volg ons op:

Copyright © 2007 - 2019 Belgisch UFO-meldpunt  Alle rechten voorbehouden