vliegtuigenVliegtuigenMen zou het niet verwachten, maar ook vliegtuigen zijn vaak een bron van UFO-waarnemingen. De beschrijvingen van de getuigen zijn vaak zeer uiteenlopend. Het controleren van vliegroutes of contact met een plaatselijke luchthaven kan uitsluitsel bieden.


In een groot deel van de UFO-meldingen die veroorzaakt zijn door vliegtuigen, spreken de getuigen van felle lichten die lijken stil te hangen in de lucht. Deze lichten zijn de landingslichten van het toestel dat naar de getuige toe vliegt. Dit wekt voor de waarnemer de indruk dat er een onbekend voorwerp stil hangt in de lucht. Wanneer het toestel dan draait (om bv. de landing in te zetten) lijken deze lichten voor de waarnemer te verdwijnen. Het vlieggedrag  van een vliegtuig kan nog vreemder lijken wanneer de waarneming vanuit een rijdend voertuig gebeurt.Foto van een landend passagiersvliegtuig te Brussel (© www.caelestia.be)


Het feit of de getuige al dan niet geluid waarneemt is vooral afhankelijk van de windrichting en zijn/haar afstand tot het vliegtuig. Vaak gebeurt het ook dat men pas enige tijd later een geluid hoort of dat de waarnemer zo gefascineerd is door wat hij ziet en er gewoon niet op let of er al dan niet geluid is.


In sommige gevallen worden de knipperende navigatielichten waargenomen, in andere niet. Dit heeft vooral te maken met de positie waar de waarnemer zich bevindt ten opzichte van het vliegtuig. Het komt ook vaak voor dat men bij het begin van de waarneming enkel één of twee felle lichten ziet (de landingslichten) en dat pas na enige tijd ook de knipperlichten (navigatielichten) zichtbaar worden. Wat de kleur en de positie van de navigatie- en antibotsingslichten betreft worden niet altijd dezelfde normen worden gehanteerd.


Ook condenssporen leiden herhaaldelijk tot UFO-meldingen. Zulke sporen kunnen soms heel bijzonder zijn. Hieronder twee voorbeelden:

volg ons op:

kort, door de zon verlicht condensspoor boven Zonhoven op 11 september 2014

(© www.ufomeldpunt.be)

Foto van een fijn afgelijnde, meanderende contrail, gemaakt op 12-01-2014 vanuit Gistel. Voor een gedetailleerde bespreking zie metabunk.org. Voor informatie over condenssporen in het algemeen kan u terecht op contrailscience.com. (© www.ufomeldpunt.be)

Copyright © 2007 - 2019 Belgisch UFO-meldpunt  Alle rechten voorbehouden