melden

UFO melden

Om uw waarneming correct te kunnen verwerken, is het absoluut noodzakelijk dat u alle gevraagde gegevens zo nauwkeurig mogelijk invult.


Door het meldingsformulier te verzenden geeft u te kennen akkoord te gaan met ons privacybeleid.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja, ik heb foto's en/of video's van het verschijnsel en zal deze doorsturen.
Nee, ik heb geen foto's en/of video's van het verschijnsel.
 
ja
neen
 
 

(A) Uw persoonlijke gegevens worden zonder uw toestemming nooit aan derden medegedeeld, noch voluit weergegeven in onze publicaties.

(B) De richting waarin het verschijnsel zich bevond kan eenvoudig worden bepaald door via Google Maps, Bing Maps, of OpenStreetMap de waarnemingsplaats op te zoeken. U kan daarbij inzoomen op details zoals gebouwen, straten of andere elementen in het landschap, die kunnen helpen bij het bepalen van de kijkrichting bij het begin en bij het einde van de waarneming.


(C) Met de grootte wordt hier niet de werkelijke grootte bedoeld maar het deel van de hemel dat - vanuit uw gezichtspunt - door het verschijnsel werd ingenomen. Dit kan door ons worden bepaald als u de grootte van het fenomeen vergelijkt met de grootte van bekende objecten aan de hemel (bv. zo groot als een zwakke ster, 1/3 van de maan, 2x zo groot als de maan, enz..). U dient zich dus voor te stellen hoe het verschijnsel zich zou verhouden tot de sterren of de maan wanneer u deze in gedachten naast het verschijnsel zou plaatsen. Dat kan ook voor waarnemingen die overdag plaatsvonden.

(D) De hoogte waarop een luchtverschijnsel zich voordoet kan bepaald worden aan de hand van de kijkhoek tussen de horizon en het verschijnsel.


0° is daarbij de minimum hoogte (de horizon), 90° de maximum hoogte (recht boven u).


[Nota: De diameter van zon en maan aan de hemel bedraagt slechts 0,5°. Een hoek van 5° komt dus overeen met 10 boven elkaar geplaatste manen!]


Kies onderaan de hoek waaronder het verschijnsel zichtbaar was bij begin en einde van de waarneming.


Foto's en/of video's versturen


Foto's, video's en schetsen van het verschijnsel kunnen veel verduidelijken (bij foto's en video's is het belangrijk dat u ons het originele beelmateriaal bezorgt en dat u er geen aanduidingen op aanbrengt). U kan deze opsturen naar info@ufomeldpunt.be. Gelieve uw naam en de waarnemingsdatum in dit schrijven te vermelden. Bestanden groter dan 10 MB kunnen verstuurd worden via de gratis website www.wetransfer.com of www.wesendit.com


[© copyright notice: Door het versturen van afbeeldingen en/of video's geeft u het Belgisch UFO-meldpunt en CAELESTIA toestemming om het ontvangen materiaal te publiceren.]