publicaties

publicaties

Bij interessante waarnemingen worden uitgebreide onderzoeksrapporten opgemaakt. De rapporten bieden een volledig overzicht van de melding en het daaropvolgende onderzoek met de mogelijke verklaringen.  In sommige gevallen worden wat meer beknopte rapporten opgesteld.  Bij alle rapporten is de persoonlijke informatie van de getuigen weggelaten.


Eén keer per jaar stellen we een jaarverslag op. Daarin onder meer een lijst van alle ontvangen meldingen, een statistisch overzicht, besprekingen van de markantste waarnemingen en een kijk op de aandacht die het meldpunt in de media genoot.


Los van de onderzoeksrapporten en het jaarverslag publiceert het meldpunt monografieën over het UFO-fenomeen in het algemeen.


Al onze publicaties worden in PDF-formaat via mail verstuurd naar de emailadressen die opgenomen zijn in onze verzendlijst. Deze verzendlijst bestaat uit een lijst van geïnteresseerden, onderzoekers en organisaties. Zij ontvangen elke nieuwe publicatie automatisch. Het volstaat een mail te zenden naar info@ufomeldpunt.be met de vraag toegevoegd te worden aan de verzendlijst. Indien u zich wil uitschrijven en de publicaties niet langer wenst te ontvangen, volstaat het ons hierover een korte mail sturen. Uw e-mailadres wordt dan onmiddellijk uit ons bestand verwijderd.


Op deze pagina's - die bereikbaar zijn via onderstaande knoppen - bieden we u een overzicht van al onze reeds bestaande publicaties in PDF-formaat. Door te klikken op de bij het document horende link, kan u een PDF van de betreffende publicatie downloaden.

ONDERZOEKSRAPPORTEN

JAARVERSLAGEN

BOEKEN

ANDERE