UFO of UAP?

UFO of UAP?

Merkwaardige verschijnselen in de lucht werden doorheen de geschiedenis waargenomen door personen van alle rangen en standen. Een populaire benaming voor deze verschijnselen is "UFO" wat de afkorting is van Unidentified Flying Object. De strikte definitie van een UFO is een licht, verschijnsel of voorwerp in de lucht, dat ook na onderzoek niet geïdentificeerd kan worden. In wezen is een UFO dus niet meer dan datgene wat aanleiding geeft tot een UFO-melding. De aanduiding ‘UFO’ slaat dus niet op de aard van het waargenomen verschijnsel. Een verschijnsel dat aanvankelijk als een UFO werd aangeduid kan op basis van nieuwe informatie of inzichten zijn UFO-status verliezen en een "IFO" worden (Identified Flying Object). De meeste UFO-meldingen kunnen na onderzoek worden verklaard als waarnemingen van bekende verschijnselen, zoals hemellichamen, meteoren, satellieten, vliegtuiglichten, drones, ballonnen of lichtshows van discotheken.


De gangbare opinie dat UFO's kunnen gelijkgesteld worden aan buitenaardse tuigen is zover doorgedrongen tot het grote publiek dat velen het begrip "UFO" vereenzelvigen met buitenaards bezoek. Dit op zich maakt het al zeer moeilijk om over het UFO-fenomeen in zijn zuivere betekenis te communiceren. Het is de reden waarom officiële instituten het verschijnsel tegenwoordig aanduiden met ‘UAP’ (Unidentified Anomalous Phenomena). Ze hopen op die manier de buitenaardse connotatie zoveel mogelijk te vermijden. De nieuwe term onderlijnt tegelijk dat het niet altijd om vliegende objecten gaat (het waargenomen, niet-geïdentificeerde verschijnsel kan bijvoorbeeld evengoed een stilstaand lichtfenomeen zijn). Het grote nadeel is evenwel dat 'anomalous phenomena' té breed kan worden geïnterpreteerd. Letterlijk genomen vallen bijvoorbeeld ook geesten, monsters en elfjes onder de noemer 'abnormale verschijnselen'. Het meldpunt houdt voorlopig de term UFO’s aan, ook al omdat die benaming nog steeds beter bekend is bij het grote publiek. Het blijft immers de bedoeling dat ook mensen die niet in het onderwerp geïnteresseerd zijn, hun ervaring bij ons melden.