recente UFO-meldingen

recente UFO-meldingen

Totaal aantal UFO-meldingen: 3094


UFO-meldingen 2021: 37

Laatste update: 27-02-2021

Melding 3094


Datum: 26-02-2021

Plaats: Deurne (Antwerpen)

Tijdstip: rond 17u

Waarnemingsduur: tussen 30 seconden en 1 minuut


"Op vrijdag 26-02-2021 zat ik rond 17.00u in mijn zetel, ik keek naar buiten, niet naar iets specifiek, maar staarde eerder gewoon naar de omgeving. Plots zag ik hoog in de lucht een elipsvormig licht (een beetje als een ei), het was wit en flitste (als een knipperlicht). Het object bewoog zich relatief traag van het noord oosten naar het westen. Plots leek het even stil te blijven hangen, en de frequentie waarmee het licht knipperde leek ietwat te versnellen, toen maakte het een scherpe korte bocht en vloog het zeer snel terug in de richting van waar het kwam. op een fractie van een seconde was het object verdwenen. Ik was nuchter en bij mijn volle verstand toen ik deze waarneming deed."


Evaluatie: in behandeling

Melding 3092


Datum: 25-02-2021

Plaats: Zwalm (Oost-Vlaanderen)

Tijdstip: 7u30

Waarnemingsduur: 1 uur


"Ochtend opweg 'aar werk zag ik iets aan de lucht was grote donkerblauwe object dat traag bewoog en ging heel traag. Ging de gedurende tijd op de zelfde plaats was vreemd. Andere mensen hebben dit zowieso ook opgemerkt."


Evaluatie: (CAT1) lage vreemdheid - heteluchtballon

Melding 3093


Datum: 25-02-2021

Plaats: Kanegem (West-Vlaanderen)

Tijdstip: 7u25

Waarnemingsduur: onbekend


"Ik keek gewoon naar buiten uit de raam ik was aan het wachten op de koffie de lucht was mooi oranje-rood door het opkomen van de zon en toen zag ik die zwarte bol , geen geluid"Evaluatie: (CAT1) lage vreemdheid - heteluchtballon

Melding 3091


Datum: 25-02-2021

Plaats: Ramsel (Antwerpen)

Tijdstip: 0u41

Waarnemingsduur: 5 seconden


"Om 00u41 zag ik ter hoogte van de boomkruinen een voorwerp dat vierkant van vorm was, het leek op een cabine van een vrachtwagen, maar dit zou me verbazen vermits deze zo hoog aan de “horizon” te zien was. Het voorwerp had oranje en rode lichten en maakte een ronkend lawaai, zoals een vrachtwagen. Nogmaals ik ben zeker dat het geen vrachtwagen was aan de hoogte van de waarneming te zien. Het was te laag voor een vliegend voorwerp (vliegtuig/helikopter), een drone kan volgens mij niet want de vorm was niet die van een drone en boven stedelijk gebied mogen deze op die hoogte niet vliegen.

 

Het bewoog in een rechte lijn van Oost naar West en met een constante snelheid.

 

Ik hoop jullie genoeg geïnformeerd te hebben."Evaluatie: in behandeling

Melding 3090


Datum: 23-02-2021

Plaats: Roeselare (West-Vlaanderen)

Tijdstip: 18u27

Waarnemingsduur: 20 seconden


"Op 23/02/21 werd rond 18.27u een roodgloeiend / brandend voorwerp waargenomen in Roeselare in zuidwestelijke richting, gedurende 20 seconden. Opmerkelijk was dat hier geen gele streep zichtbaar was zoals bij een meteoor, maar wel een zwarte rookpluim. Op het einde van de waarneming leek het alsof het voorwerp opgebrand was, waarbij enkel de rookpluim bleef hangen. Begeleidende video werd bezorgd."Evaluatie: (CAT1) lage vreemdheid - lichtkogel

Melding 3089


Datum: 23-02-2021

Plaats: Roeselare (West-Vlaanderen)

Tijdstip: 18u

Waarnemingsduur: 10 seconden


"Mijn dochter zag omstreeks 18 uur een vuurbol, met rookpluim, in zuidwestelijke richting bewegen. Leek relatief traag te bewegen (of zat enorm hoog) ik twijfel aan een meteoor, omwille van de schijnbaar trage snelheid.  Ik heb de video in bijlage geplaatst."Evaluatie: (CAT1) lage vreemdheid - lichtkogel

Melding 3087


Datum: 20-02-2021

Plaats: Nieuwpoort (West-Vlaanderen)

Tijdstip: 1u00

Waarnemingsduur: 20 minuten


"Rawfoto's nemen van sterren.

Opvallend groen object op de foto's, niet met blote ook zichtbaar.

Na het zuiveren in lightroom nog meer zichtbaar. Lijkt een 3d-A vorm zonder streepje."Evaluatie: (CAT1) lage vreemdheid - lensreflectie

Melding 3086


Datum: 19-02-2021

Plaats: Hasselt (Limburg)

Tijdstip: 20u30

Waarnemingsduur: 10 seconden


"Net als een zwerm vogels, maar dan lichtjes. Ze vlogen op een rij. Niet achter elkaar maar meer langs elkaar. Ze vlogen niet op een perfecte rij. Eentje wat verder dan de andere. Geen perfecte orde. Net of een zwerm vogels overvloog maar het leken lichtjes. Het was al donker. Het konden moeilijk vogels geweest zijn want beneden was geen lichtbron buiten wat straatverlichting en de objecten leken echt te stralen (of minstens toch te weerkaatsen)"Evaluatie: (CAT1) lage vreemdheid - door kunstlicht beschenen vogels

Melding 3088


Datum: 16-02-2021

Plaats: Sint-Amandsberg (Oost-Vlaanderen)

Tijdstip: rond 20u

Waarnemingsduur: ongeveer een half uur


"we hebben het gezien als het al bezig was.

rechte zuil

Ik ben heel benieuwd wat ik gezien heb. Ik dacht eerst aan een brand in de kanaalzone, maar ik heb hier nergens een melding van gevonden."Evaluatie: (CAT1) lage vreemdheid- artificiële lichtzuil

Melding 3084


Datum: 13-02-2021

Plaats: Herne (Vlaams-Brabant)

Tijdstip: 23u00

Waarnemingsduur: 3 uur


"toevallig bij kijken door het raam van de keukendeur richting zuid een heldere bol gezien die op en neer, links, rechts  bewoog en soms stil stond.

toen een verrekijker genomen en gemerkt dat er lijnen in allerlei vormen werden

gemaakt. Bij stilstand was de vorm ovaal met lichten die voorschreden.

Het object deed onmogelijke bruuske bewegingen.in allerlei richtingen.

Wij hebben een video genomen van de bol.  en zijn bewegingen.

Het object was zichtbaar vanaf 23 uur toe we toevallig buiten keken tot we om 1u50 slapen gingen"


Evaluatie: (CAT1) lage vreemdheid - Sirius

Evaluaties ontvangen meldingen

gegevens onvoldoende

785

ballon

649

andere verklaring

473

ISS / satelliet

315

meteoor

250

ster / planeet

222

vliegtuig / helikopter

201

vogel / insect

93

niet verklaard

54

drone

39

valse melding

11

in behandeling

2

categorieën UFO-meldingen

De meldingen die u op deze pagina kan bekijken zijn letterlijk overgenomen uit de meldingsformulieren die bij het Belgisch UFO-meldpunt binnenkomen. Het meldpunt is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de schrijffouten in deze teksten. 

In 2016 werd beslist om enkel nog meldingen met een hoge vreemdheid verder te onderzoeken. De meldingen worden verdeeld over twee categorieën:Categorie 1


Waarnemingen met geringe vreemdheid en/of meldingen van ondermaatse kwaliteit

       

Wanneer minstens één van de onderstaande karakteristieken van toepassing is, bestaat er een grote kans dat de melding in deze categorie valt.


● object dat bij duisternis werd waargenomen en naast vaste verlichting ook  knipperlichten voerde


● ster- of bolvormig voorwerp dat een rechtlijnig traject volgde zonder opvallende versnellingen


● lichtpunt dat minutenlang stationair of quasi-stationair bleef (kleine verspringingen inbegrepen)


● lichtverschijnsel dat minder dan 5 seconden zichtbaar was 


● verkleuringen van de hemel of een gloed op lage bewolking


●lichten of objecten die op een foto of video opduiken, maar niet werden opgemerkt op het moment dat de opname werd gemaakt


● melding waarbij enkel geluid werd waargenomen


● melding die onvolledige, slecht geformuleerde of tegenstrijdige gegevens bevat


● melding afkomstig van een melder die zich niet bereid verklaarde om bijkomende vragen te beantwoorden.


Meldingen die in deze categorie thuishoren worden enkel nog van een evaluatie voorzien wanneer foto- of filmmateriaal is bijgevoegd of wanneer een zekere of quasi-zekere verklaring voorligt. Getuigen ontvangen een standaard antwoordmail wanneer de melding onder deze categorie valt.  Als er een zekere of quasi-zekere verklaring bestaat zal die in een mail aan de getuige en op de website vermeld worden.Categorie 2


Waarnemingen met een hoge vreemdheid 


Deze meldingen worden uitgebreider onderzocht. De getuige wordt via mail gecontacteerd en na afloop van het onderzoek van onze bevindingen op de hoogte gebracht.


Indien de melding duidelijk niet tot categorie 1 behoort, en er ten minste twee van de onderstaande punten van toepassing zijn, bestaat er een grote kans dat uw melding in deze categorie belandt.


 

● er worden voldoende details gemeld die een gekend natuurverschijnsel of een gekend product van menselijke activiteit uitsluiten


● het verschijnsel werd in goede omstandigheden van nabij waargenomen


● de gebeurtenis liet een grote, blijvende indruk na op de waarnemer


● er is tastbaar en/of meetbaar fysisch of fysiologisch bewijsmateriaal voorhanden (foto’s, video’s, radar, sporen,…)


● er waren meerdere getuigenOp basis van hun kennis en ervaring klasseren de medewerkers van het meldpunt iedere ontvangen melding onder één van deze categorieën, daarbij louter de informatie gebruikend die hen via het meldingsformulier (plus eventuele bijlagen) heeft bereikt.  Mocht u het niet eens zijn met de klassering van uw melding, dan staat het u natuurlijk vrij om dit met de nodige onderbouwing en eventueel extra informatie aan het meldpunt te laten weten.  Op basis van zo’n reactie en eventuele vervolgcorrespondentie kan herklassering worden overwogen.

UFO-meldingen archief


Kies een jaartal uit de lijst om het overzicht met UFO-meldingen uit dat jaar te bekijken.

voor 2007 (81 waarnemingen)


2007 (9 waarnemingen)


2008 (55 waarnemingen)


2009 (153 waarnemingen)


2010 (214 waarnemingen)


2011 (345 waarnemingen)


2012 (328 waarnemingen)


2013 (269 waarnemingen)


2014 (183 waarnemingen)


2015 (234 waarnemingen)


2016 (149 waarnemingen)


2017 (134 waarnemingen)


2018 (184 waarnemingen)


2019 (272 waarnemingen)


2020 (447 waarnemingen)


2021 (37 waarnemingen)

© 2007 - 2021, Belgisch UFO-meldpunt (alle rechten voorbehouden)