Belgium in UFO Photographs (Volume 1)

Belgium in UFO Photographs

Vicente-Juan Ballester Olmos & Wim van Utrecht

Het Belgische onderzoeksinitiatief CAELESTIA dat meldingen van vreemde luchtverschijnselen bestudeert, en het Spaanse FOTOCAT dat de grootste collectie UFO-foto’s ter wereld herbergt, hebben het plezier de publicatie van een gemeenschappelijk boek aan te kondigen.


Belgium in UFO Photographs – Volume 1 geeft een wetenschappelijk gefundeerd overzicht van alle gekende foto’s van vermeende UFO’s die in België genomen werden tussen 1950 en 1988. De lezer vindt er niet alleen beschrijvingen van UFO-meldingen en analyses van UFO-beelden, maar ook talrijke voorbeelden van hoe mensen als u en ik om de tuin kunnen worden geleid door alledaagse verschijnselen.  Het boek reveleert daarnaast ook de twijfelachtige achtergrond waartegen een aantal veel gepubliceerde en nog steeds voor authentiek versleten UFO-foto’s het daglicht zagen.


Belgium in UFO Photographs – Volume 1 is een gedocumenteerde geschiedenis van veertig jaar UFO-incidenten waarbij de getuigen, naast hun persoonlijk relaas, ook fotografisch bewijs leverden van hun waarnemingen.  De auteurs hebben elk incident opnieuw geanalyseerd en het bewijsmateriaal gewikt en gewogen met in het achterhoofd de vraag of er tussen deze negatieven, afdrukken, dia’s en video’s aanwijzingen te vinden zijn voor échte anomalieën in onze atmosfeer.  Het Belgische 'UFO-patrimonium' is niet alleen erg omvangrijk, het is ook representatief voor het UFO-fenomeen wereldwijd.


Het boek is in het Engels opgesteld, telt meer dan 400 pagina’s en bevat niet minder dan 366 illustraties, waarvan het merendeel in kleur. Een statistisch overzicht van de gevallen die werden bestudeerd rondt de studie af.

 

Schrijver van het voorwoord is James Oberg, één van ’s werelds leidinggevende auteurs wanneer het gaat om de popularisatie van de ruimtevaart.  Oberg werkte 22 jaar als ruimte-ingenieur in Houston, waar hij zich specialiseerde in het berekenen van banen voor de NASA ruimtependelmissies.  Hieronder een vertaling van enkele fragmenten uit zijn voorwoord:


“Vicente-Juan Ballester Olmos en Wim van Utrecht bezigen een onderzoeksmethodologie die – als ze veel meer verspreid was – zou helpen om de betere theorieën te onderscheiden van de meer extreme (…) Net zoals ikzelf, geloven Ballester Olmos en Van Utrecht dat ‘IFOs’ [Identified Flying Objects] ufologen iets kunnen bijbrengen dat cruciaal is om die gevallen te begrijpen die nu nog als ‘echte UFOs’ geklasseerd staan (…) Uit specifieke gevallen die de auteurs bespreken, blijkt de kracht die uitgaat van het combineren van goed gestoffeerde meldingen en de instrumenten die het Internet en haar zoekmachines leveren (…)  Geval na geval passen de auteurs een brede kennis toe van geometrie, optica, meteorologie, menselijke waarneming en culturele context om te illustreren dat plausibele verklaringen vaak gevonden kunnen worden (…) De benaderingswijze die Ballester-Olmos en Van Utrecht aan de dag leggen zou als voorbeeld en inspiratie moeten dienen voor andere ‘burgerwetenschappers’ die een cruciale rol hebben gespeeld in het leveren van het bronnenmateriaal dat theoretici op een dag moet toelaten om met meer gegevens en een ruimer inzicht een duidelijker beeld te krijgen van wat er achter dit mysterieuze verschijnsel schuilgaat.“


Uitgever: UPIAR (Turijn, Italië). 400 + xii bladzijden. A4-formaat. Kleur. 366 afbeeldingen. Prijs: 40,00 EUR (exclusief verzendingskosten). Het boek is te bestellen bij de uitgever via: http://www.upiar.com/index.cfm?language=en&artID=191&st=1