Redemption of the Damned - Vol. 2

Redemption of the Damned - Vol. 2

Martin Shough & Wim van Utrecht

Dit is het tweede en tevens laatste deel van Redemption of the Damned, een diepgaand onderzoek naar de waarachtigheid van ooggetuigenverslagen van vreemde verschijnselen aan de hemel, in de ruimte en op zee, verslagen die Charles H. Fort (1874-1932) een eeuw geleden optekende in zijn invloedrijk werk The Book of the Damned


Redemption of the Damned - Vol. 2 focust zich op bizarre astronomische observaties en getuigenissen van zeelui die tijdens hun lange reizen geconfronteerd werden met merkwaardige objecten en lichtfenomenen.


Het voorwoord bij dit tweede deel is van George M. Eberhart, voormalig 'senior editor' van American Libraries, het vlaggenschip van de American Library Association. Een citaat uit het voorwoord:


"Martin Shough en Wim van Utrecht putten uit een arsenaal aan 21ste eeuwse hulpmiddelen, zowel online als rechtstreeks uit de archieven, om de astronomische, meteorologische en oceanografische anomalieën waar Fort ons sinds 1919 mee verbaasde te dissecteren en te reconstrueren. De auteurs zijn er zich van bewust dat Fort zijn feiten zo selecteerde dat hij er een goed verhaal rond kon breien. Niettemin slagen zij erin het merg uit deze oude botten te halen. Ze verheffen Fort op die manier tot een nieuw niveau van relevantie.


Het opnieuw evalueren van de gegevens die Fort verzamelde is geen werk voor angsthazen. Shough en Van Utrecht kunnen de technische en historische uitdagingen aan. In hun zoektocht naar redelijke verklaringen wordt elke meteoorsteen omgedraaid".    


Een bonus voor de lezer is dat dit tweede deel een dubbele index heeft, één voor Vol. 1 en één voor Vol. 2. 


Uitgever: Anomalist Books (San Antonio, Texas, V.S.A.), 235 + viii bladzijden. A4-formaat. Kleur. 120 afbeeldingen. Prijs 29,95 USD of 26,93 EUR. Meer details vindt u op: https://www.anomalistbooks.com/book.cfm?id=109