UFO's in België en Nederland

UFO's in België en Nederland

Frederick Delaere

Wat hebben raffinaderijen in Antwerpen en Rotterdam te maken met UFO's? Zonder vooringenomenheid onderzoekt Frederick Delaere elke vreemde observatie in het luchtruim. Getuigen worden diepgaand ondervraagd, elk bewijs wordt nauwkeurig onderzocht. Finaal krijg je de reconstructie, met vaak een verrassende uitkomst. Dit boek geeft voor het eerst de wetenschappelijke verklaring voor tal van ufo-meldingen. Maar ook bewuste vervalsingen komen aan het licht. En toch blijft er nog mysterie..


Het boek is niet langer fysiek verkrijgbaar in de boekhandel (enkel als e-book) maar u kan nog steeds een exemplaar rechtstreeks bestellen bij de auteur door te mailen naar info@ufomeldpunt.be.