onderzoeksrapporten

onderzoeksrapporten

rapporten Belgisch UFO-meldpunt

31 mei 2019 - Lint


Op 30 juni 2019 ontving het Belgisch UFO-meldpunt een opvallende melding. Een dame had ’s nachts, tijdens het schoonmaken van haar paardenstal te Lint, hoog in de lucht zes enorm grote, zwarte cirkels gezien. De cirkels vormden een formatie zoals de 6 van een dobbelsteen, met daarbuiten nog een tweetal van zulke cirkels. Medewerkers van het meldpunt interviewden de getuige op de plek waar ze het verschijnsel had gezien. Hun bevindingen zijn te vinden in dit onderzoeksrapport.


Auteurs: Wim van Utrecht & Henk Kalfsbeek


(4,1 MB)

augustus 2015 - Niel


In september van 2015 werd een waarneming uit Niel naar het Belgisch UFO-meldpunt verzonden. De getuige zou in goede omstandigheden en van dichtbij een cilindervormig object hebben waargenomen dat tientallen meters groot was.  Meldpuntmedewerkers Wim van Utrecht en Henk Kalfsbeek brachten een bezoek aan de getuige en schreven hun bevindingen neer in een onderzoeksrapport.   


Auteurs: Wim van Utrecht & Henk Kalfsbeek


(16,6 MB)

27 augustus 2012 - Rotselaar / Leuven / Wakkerzeel


Op 28 en 30 augustus 2012 bereikten drie meldingsformulieren het Belgisch UFO-meldpunt. De waarnemingen die erin beschreven werden betroffen drie onafhankelijke groepen getuigen die op 27 augustus 2012 in Rotselaar, Leuven en Wakkerzeel een vreemd object in de lucht zagen. In twee van de drie gevallen was er sprake van fotografisch bewijsmateriaal.


In 2016 werd beslist om het onderzoek naar deze waarnemingen te heropenen en alle verzamelde gegevens samen te brengen in een onderzoeksrapport.   


Auteurs: Frederick Delaere, Wim van Utrecht, Henk Kalfsbeek


(22,6 MB)

4 januari 2011 - Borgerhout


Begin januari 2011 ziet een 65-jarige man vanuit zijn eetkamer op de eerste verdieping een groot metaalachtig voorwerp boven Groot Antwerpen vliegen. Het is klaarlichte dag en het langwerpige tuig blijkt geen vleugels of rotoren te hebben. Wel worden een aantal andere details opgemerkt. Wim van Utrecht trok voor het Belgisch UFO-meldpunt op onderzoek in een poging om een verklaring voor de waarneming te vinden.


Auteur: Wim van Utrecht


(4,2 MB)

5 april 2009 - Beerzel


Een man werd tijdens het werken in z'n tuin afgeleid door het geluid van een motor. Toen hij opkeek zag hij tot z'n verbazing een donker driehoekig voorwerp samen met een vliegtuig voorbij vliegen. Werner Poets onderzocht deze melding voor het Belgisch UFO-meldpunt wat resulteerde in een onderzoeksrapport.


Auteur: Werner Poets


(5,2 MB)

2 augustus 2008 - Sint-Martens-Latem


Dhr. N.L. en twee van zijn vrienden zien op 2 augustus 2008 een 20-tal lichtjes in de verte opstijgen. Enige tijd later lijken deze lichtjes uit te doven. Plots duikt een "balkvormig" voorwerp op dat met een roterende beweging voorbij vliegt. Deze waarneming werd uitgebreider onderzocht en dat resulteerde in een 28 blz. tellend rapport.


Auteur: Werner Poets


(1,5 MB)

22 juli 2008 - Brussel


Op 22 juli 2008 zagen twee ambtenaren met een hogere opleiding vanuit hun kantoor in hartje Brussel in de verte een vreemd donker driehoekig verschijnsel voorbijvliegen. Nieuwsgierig naar een verklaring voor wat ze hebben waargenomen, nemen de twee getuigen contact op met het Belgisch UFO-meldpunt.


Auteur: Werner Poets


(1,1 MB)

16 november 2005 - Kortrijk


In Kortrijk zag een getuige op 16 november 2005 een 4-tal vreemde verschijnselen in de verte voorbij vliegen. De man kon onmogelijk een logische verklaring voor de 4 objecten vinden. Eén van de voorwerpen had de vorm van een banaan en maakte een "schommelende" beweging.


Auteur: Frederick Delaere


(1,2 MB)

29 november 2002 - Zwevegem


Op 29 november 2002 is een jongeman getuige van een vreemd verschijnsel in het West-Vlaamse Zwevegem. Door het raam van z’n wagen ziet hij een zeer vreemde lichtconfiguratie overvliegen die hij niet kan verklaren.


Het onderzoek naar deze melding resulteerde in een 15 blz tellende rapport.


Auteur: Frederick Delaere


(1 MB)

mei 2000 - Steenhuffel


Een fietser ziet op een zonnige namiddag in mei 2000 een groot cilindervormig gevaarte boven een weide hangen. Het voorwerp hangt bijna helemaal stil, de getuige merkt enkel een kleine schommelbeweging op. Enorm aangeslagen door wat hij heeft gezien wil de man graag een verklaring voor dit vreemde verschijnsel.


Auteurs: Frederick Delaere & Wim van Utrecht


(1,3 MB)

korte verslagen

rapporten CAELESTIA

CAELESTIA-rapport Nr. 1


Op 29 augustus 1995 filmt Davey D. L. uit het Nederlandse Heerlen bij klaarlichte dag een merkwaardig object. Zelfs de lokale volkssterrenwacht wist met Davey's verhaal geen raad.


Auteurs: Wim van Utrecht & Jan Van Eetvelt


(3,8 MB)

CAELESTIA-rapport Nr. 2


Tussen 1989 en 1992 werd België overspoeld door een golf van UFO-meldingen. Het gros van die meldingen was afkomstig uit de Oostkantons en uit Wallonië. Vaak werden driehoekige tuigen beschreven die bij het vallen van de nacht geruisloos en traag over het landschap zweefden. Jan Van Eetvelt onderzocht een zeldzame Vlaamse melding uit die periode. Een verklaring werd nooit gevonden.


Auteur: Jan Van Eetvelt


(6,2 MB)

CAELESTIA-rapport Nr. 3


Tijdens de herfst van 1999 was Dhr. D.W. met zijn gezin op vakantie in Tenerife (Spanje). Met zijn kleinbeeldcamera had hij enkele foto’s gemaakt van het hotel waar hij verbleef. Bij het inplakken van de foto’s in een album zag D.W. op één van de foto’s een ongewoon okerkleurig object.


Auteur: Wim van Utrecht


(11,4 MB)

CAELESTIA-rapport Nr. 4


Op 1 juli 2003 zouden enkele jongeren een schotelvormig voorwerp boven het Oost-Vlaamse Kruishoutem hebben opgemerkt. Eén van de getuigen kon met een GSM-toestel twee foto’s van de vreemde schijf te maken. De waarnemingsplaats werd bezocht, de getuigen aan de tand gevoeld en de foto’s geanalyseerd.


Auteurs: Wim van Utrecht & Frederick Delaere


(39,5 MB)