jaarverslagen

jaarverslag 2023


In 2023 kwamen 223 meldingen binnen bij het Belgisch UFO-meldpunt. Bij ongeveer 17% van de meldingen was er te weinig informatie of werkte de getuige niet mee aan het onderzoek. Daardoor was het niet mogelijk om voor die gevallen een robuuste evaluatie te maken. Een behoorlijk aantal UFO-meldingen werd in 2023 veroorzaakt door lichtspots/skytracers (23 gevallen). Ondanks het feit dat skytracers verboden zijn door de VLAREM II milieuwetgeving, zijn deze nog alomtegenwoordig.


(58,9 MB)

jaarverslag 2022


Met 210 UFO-meldingen op de teller sluit het Belgisch UFO-meldpunt 2022 af. We zien een kleine stijging van het aantal meldingen in vergelijking met 2021. In dit jaarverslag vindt u naast enkele statistieken over de waarnemingen van het afgelopen jaar ook een overzicht van het ontvangen foto- en videomateriaal. Een markante waarneming uit Genk van 28 februari krijgt in deze publicatie wat extra aandacht.


(36,6 MB)

jaarverslag 2021


2021 was met 184 UFO-meldingen een relatief rustig jaar voor het meldpunt. Vergeleken met 2020 (451 meldingen) betekende dit een daling van 61%. In het nieuwe jaarverslag vindt u o.a. een korte bespreking van alle gevallen die vergezeld gingen van foto's of video's, alsook wat uitleg bij een markante reeks waarnemingen die op 27 september plaatsvond.


(47 MB)

jaarverslag 2020


13 jaar na haar oprichting noteert het Belgisch UFO-meldpunt een nieuw record: voor het eerst overstijgt het aantal UFO-meldingen dat in één jaar tijd ontvangen werd de kaap van 400. In dit meer dan 100 blz. tellend jaarverslag vindt u een overzicht van alle in 2020 gemelde waarnemingen. Naar jaarlijkse gewoonte is er extra aandacht voor de waarnemingen die met foto- en/of videomateriaal werden gestaafd en worden enkele markante gevallen in meer detail besproken.


(44 MB)

jaarverslag 2019


2019 was een druk jaar voor het Belgisch UFO-meldpunt. Met 266 waarnemingen zien we een stijging van 46% in vergelijking met 2018 toen “slechts” 182 meldingen binnenkwamen. Het afgelopen jaar was de provincie Oost-Vlaanderen koploper met de meeste UFO-observaties. Het Franstalige COBEPS (Comité Belge pour l’Etude des Phénomènes Spatiaux) ontving 85 UFO-meldingen.


(45 MB)

jaarverslag 2018


Het aantal UFO-meldingen is in 2018 met 33% gestegen in vergelijking met 2017. We zagen door de goeie weersomstandigheden een sterke stijging van het aantal meldingen in de zomermaanden en vroege herfst. Naast een uitgebreid overzicht van alle foto- en videogevallen werden in dit 64 blz. tellende jaarverslag ook een aantal markante waarnemingen tegen het licht gehouden.


(74 MB)

jaarverslag 2017


2017 was een relatief “kalm” UFO-jaar. Het meldpunt ontving 132 UFO-meldingen, een kleine terugval in vergelijking met 2016. Toen werden er 148 waarnemingen gerapporteerd. Naar jaarlijkse gewoonte zagen we vooral tijdens de zomermaanden een stijging van het aantal meldingen. In dit jaarverslag vindt u enkele statistieken en een overzicht van de ontvangen meldingen. De bijzonderste gevallen, en de meldingen waarbij foto's of video's werden meegestuurd, worden uitgebreider besproken.


(50 MB)

jaarverslag 2016


Het aantal UFO-meldingen is in 2016 bijna gehalveerd in vergelijking met het vorige jaar. Er werden in 2016 143 meldingen genoteerd. In dit jaarverslag zijn statistieken i.v.m. de binnengekomen meldingen terug te vinden, alsook een overzicht van alle ontvangen foto-en videomateriaal. Drie bijzondere gevallen worden uitgebreider geschetst.


(35 MB)

jaarverslag 2015


2015 was zonder twijfel een bewogen UFO-jaar met een stijgend aantal meldingen in vergelijking met 2014. Opmerkelijke zaken zijn het grote aantal meldingen dat door een astronomisch verschijnsel (ster, planeet, maan) konden worden verklaard en het uitzonderlijke aantal foto- en video-gevallen. Voor alle statistieken, uniek foto-materiaal, markante meldingen, enz.. kan u terecht in deze publicatie.


(27 MB)

jaarverslag 2014


In vergelijking met 2013 was 2014 een kalm UFO-jaar. Er kwamen 169 meldingen binnen, wat een daling betekent van 92 meldingen in vergelijking met 2013 (261 meldingen). In dit jaarverslag is opnieuw een overzicht van alle binnengekomen meldingen terug te vinden met onze bevindingen na onderzoek of evaluatie. Daarnaast wordt ook alle ontvangen fotomateriaal gepubliceerd. Een nieuw hoofdstuk bevat een volledige weergave van de markanste meldingen uit 2014 en onze bijhorende bevindingen.


(9 MB)

jaarverslag 2013


Midden 2013 werd door het grote aantal meldingen beslist om niet langer alle meldingen en evaluaties voluit in het jaarverslag op te nemen. Het jaarverslag bevat vanaf heden o.a. een lijst van de ontvangen meldingen, statistieken van de verklaringen, een overzicht van het ontvangen foto-en videomateriaal, een kaart van België met aanduiding van de waarnemingsplaatsen, enz.. Kortom een beknopte maar interessante samenvatting van het 7de werkingsjaar van het Belgisch UFO-meldpunt.


(12 MB)

jaarverslag 08/2012 - 07/2013


In de loop van haar 6de werkingsjaar ontving het Belgisch UFO-meldpunt in totaal 326 UFO- meldingen. Dit betekent een kleine stijging van het aantal meldingen in vergelijking met vorig jaar. Het jaarverslag 2012-2013 bevat opnieuw enkele interessante gevallen waarvan sommige vergezeld van origineel beeldmateriaal.


(20 MB)

jaarverslag 08/2011 - 07/2012


Het 5de werkingsjaar van het meldpunt (1 augustus 2011 tot 31 juli 2012) kent een stijging van het aantal meldingen van 271 naar 310 meldingen. Deze bijna 300 blz. tellende publicatie is naar jaarlijkse gewoonte een gedetailleerd overzicht van alle ontvangen meldingen en de bijhorende bevindingen van de medewerkers van het meldpunt.


(14 MB)

jaarverslag 08/2010 - 07/2011


Tussen 1 augustus 2010 en 31 juli 2011 ontving het meldpunt 271 meldingen. Een nieuw record dat resulteerde in dit 270 blz. tellende jaarverslag. In deze publicatie is zoals gewoonlijk een overzicht van alle meldingen terug te vinden met telkens de bevindingen van de medewerkers van het meldpunt.


(23 MB)

jaarverslag 08/2009 - 07/2010


Dit derde jaarverslag is zonder twijfel de grootste publicatie van het Belgisch UFO-meldpunt sinds de oprichting in 2007. In deze publicatie zijn o.a. alle meldingen die van 1 augustus 2009 tot 31 juli 2010 ontvangen werden terug te vinden met telkens de bevindingen van het meldpunt.


(22 MB)

jaarverslag 08/2008 - 07/2009


Voor de tweede keer publiceert het Belgisch UFO-meldpunt haar jaarverslag. Deze publicatie bied een overzicht van o.a. alle binnengekomen meldingen, de publicaties van het voorbije jaar, onze vermeldingen in de Vlaamse media, een verslag van onze Vlaamse UFO-ontmoetingsdag 2009, enz? M.a.w. een overzicht van ons tweede werkingsjaar (van augustus 2008 tot juli 2009).


(7 MB)

jaarverslag 08/2007 - 07/2008


Voor het eerst publiceert het Belgisch UFO-meldpunt haar jaarverslag. Deze publicatie bied een mooi overzicht van o.a. alle binnengekomen meldingen, de publicaties van het voorbije jaar, onze vermeldingen in de Vlaamse media, een verslag van onze Vlaamse UFO-ontmoetingsdag 2008, enz? M.a.w. een overzicht van ons eerste werkingsjaar (van augustus 2007 tot juli 2008).


(5 MB)